Πραγματοποίηση Εκδήλωσης στις 3 Δεκεμβρίου 2018

Πραγματοποίηση Εκδήλωσης στις 3 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός μικρού οχήματος για το πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρο. Το ίδρυμα βρίσκεται στην άκρη του χωριού πάνω σε ένα λόφο. Η ζωή του ιδρύματος είναι ασύνδετη με τη ζωή της πόλης. Ενώ δηλαδή η πόλη επωφελείται από την παρουσία του ιδρύματος πχ θέσεις εργασίας, τα παιδιά του ιδρύματος μένουν ξεκομμένα από τη ζωή της πόλης. Η δική μας παρέμβαση με την αγορά του οχήματος στόχο έχει να συνδέσει τις δύο πλευρές ,
το ίδρυμα με τη ζωή της πόλης του Σιδηροκάστρου. Θα μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι του ΚΕΠΕΠ να μεταφέρουν σε καθημερινή βάση κάποια παιδιά στην πόλη πχ στην παιδική χαρά και ότι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί ευχαρίστηση για τα παιδιά. Πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε με την παρέμβαση μας , να αποτελέσει το ίδρυμα οργανικό κομμάτι της κοινωνίας της πόλης του
Σιδηροκάστρου. Και με αυτό τον τρόπο απαντάμε στο βασικό σκοπό μας όπως αποτυπώνεται στο καταστατικό που είναι η κοινωνική συνοχή και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.