ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Image

Μαζί γιατην οικογένειατο παιδίΓια ένα καλύτερο μέλλον.

Το «Μαζί για την οικογένεια και το παιδί» είναι μια νεοσύστατη κοινωνική οργάνωση με τη μορφή του μη κερδοσκοπικού σωματείου που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2018 έπειτα από τις ανάγκες που υπήρχαν στην Ελληνική κοινωνία.
Αποτελείται από πολίτες με διάφορες ιδιότητες και ειδικότητες που έχουν ως στόχο την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού με τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, δωρεάν.
Στόχοι επίσης αποτελούν η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την αλληλεγγύη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη της βίας καθώς και την κινητοποίηση της κοινωνίας για παροχή πρακτικής και υλικής βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την ανακούφιση παιδιών και οικογενειών από καταστάσεις κρίσης.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Image